Gość 06.03.2016 20:08

Czy Porozumienie Państwo-Kościół 1950 jeszcze obowiązuje, czy zostało całkowicie zastąpione przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską 1993?

Odpowiedź:

Wydaje  mi się, że nowe prawo zawsze zastępuje stare w tym zakresie, w jakim zmienia postanowienia starego. Trudno mi powiedzieć, czy są jakieś dziedziny nieregulowane przez konkordat czy jakieś inne umowy państwo - Kościół, które były jakoś regulowane w umowach z czasów komunistycznych...

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg