"Ten Chleb" 01.03.2016 18:29

Eucharystia występuje tylko w Kościele (wyznaniu) katolickim i prawosławnym, i: "aby dokonała się transsubstantancja, dany kapłan musi być ważnie wyświęcony" – a tacy kapłani ważnie wyświęceni z zachowaną sukcesją są w wyznaniu katolickim i prawosławnym. Chciałbym zatem spytać tylko:

1. Czy to by oznaczało, że nie ma czegoś takiego jak Konsubstancjalne Ciało i Krew Pana Jezusa? Jest tylko Transsubstancjacja. Czy tak? Że ci drudzy co konsekrują niby na sposób Konsubstancjalny, nie konsekrują tak na prawdę w ogóle, bo nie są sensu stricto kapłanami (bo nie zachowali sukcesji). Zgadza się?

Proszę jeszcze odpowiadającego o odniesienie się do tego tylko:

2. A może jest tak, że zarówno luteranie, baptyści, katolicy, czy protestanci (którzy uczą o symbolu) - ogólnie mówiąc wszyscy i wszystkie denominacje, nie ważne jak to się tam odbywa - to każdy z tych uczestników Wieczerzy, jakkolwiek ochrzczony, który GODNIE spożywa ten chleb i wino [z tej Wieczerzy], to o każdym z nich (czy to o katoliku czy o symbolicznym protestancie), można powiedzieć, że:

„spożywając „ten chleb” [z tej Wieczerzy], będzie żył na wieki”; „trwa w Chrystusie a On w nim”; „Chrystus go wskrzesi w dniu ostatecznym” – Jana 6:58b; Jana 6:56b; Jana 6:54b?

Czy może jednak tak w cale nie jest? I tylko katolik i prawosławny tak naprawdę:

„spożywa T E N C H L E B i będzie żył na wieki”; „trwa w Chrystusie a On w nim”; „Chrystus go wskrzesi w dniu ostatecznym” – Jana 6:58b; Jana 6:56b; Jana 6:54b?

Chodzi mi o to wyrażenie „ten chleb” z Ewangelii Jana z mowy Eucharystycznej Pana Jezusa i powiązanie go z Łamaniem Chleba, Mszą, Eucharystią. W sensie, że czy „TEN CHLEB” (Chrystus) jest spożywany podczas Wieczerzy Pańskiej protestanckiej, tudzież Łamania Chleba, gdzie wierni spożywają chleb z supermarketu i mówią „to symbol” i czynią taką „pamiątkę” – ogólnie protestanci? Że nawet wtedy podczas takich Wieczerzy „symbolicznych” jest spożywany „TEN CHLEB”? Czy może „TEN CHLEB” jest spożywany tylko na Mszy przez katolików i prawosławnych. Bo jeszcze słyszałem od protestantów, że oni spożywają „TEN CHLEB” nie tylko na Wieczerzy, a nawet wręcz przeciwnie – nie na Wieczerzy, tylko po prostu gdy wierzą, modlą się, czytają Słowo Boże, to „nieustannie spożywają TEN CHLEB”, bez konieczności uczty – tak jakby duchowo, tak jak to powiedział św. Augustyn:

{„Według św. Augustyna wierzyć znaczy spożywać: "wierz i spożyłeś". Wierzyć oznaczało u Biskupa Hippony spożywać, pozostawać, tkwić w Chrystusie. Chodzi o spożywanie duchowe Ciała i Krwi Pana Jezusa. Uznać Jezusa jako Syna Bożego znaczy "spożywać". Wierzyć w Niego znaczy jeść Chleb życia. Kto wierzy - spożywa, jest nasycony w niewidzialny sposób.”}

Jak to zatem jest?

a) Czy TEN CHLEB spożywamy, gdy po prostu wierzymy w Pana Jezusa, modlimy się, czytamy Słowo Boże, i gdy uznajemy Jezusa za Syna Bożego?

b) Czy może TEN CHLEB spożywamy, gdy uczestniczymy w katolickiej i prawosławnej Eucharystii tylko?

c) Czy może TEN CHLEB spożywamy też, gdy uczestniczymy w symbolicznej protestanckiej Wieczerzy, Łamaniu Chleba?

A może w tych wszystkich trzech przypadkach spożywamy TEN CHLEB. A może jednak nie - bo tylko przy katolickiej i prawosławnej Eucharystii spożywamy TEN CHLEB?

3. I ostatnie pytanie od strony katolika. Czy Eucharystia nasza katolicka, czyli jak wierzymy TEN CHLEB (Pan Jezus Chrystus), to jest to taki pokarm duchowy i napój duchowy jak WODA ŻYWA i OWOCE Z DRZEWA ŻYCIA? Związek Eucharystii z Wodą Żywą i Owocami z Drzewa Życia?

Dziękuję za wyjaśnienie mi tego.

Odpowiedź:

1. Przemienić chleb w Ciało Chrystusa i wino w Jego Krew może tylko kapłan.Rozumienie tego co się wtedy dzieje (transsubstancacja, konsubstancjacja czy jeszcze jakoś inaczej) nie ma tu znaczenia.

2. Eucharystia a zbawienie... Myślę, że Pan Bóg może zbawić każdego człowieka, niezależnie do tego, do której denominacji należy. Jest przecież w Piśmie też mowa, że "kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony". To też coś znaczy... I zostawiłbym rozstrzyganie w tej sprawie Panu Bogu. Bo przecież faktycznie, jak to napisał pan w punkcie a), karmienie się Jezusem nie polega tylko na przyjmowaniu Jego Ciała, ale przyjmowaniu jego nauki...

3. Nie bardzo wiem jak na to pytanie odpowiedzieć... Jezus jest Chlebem Życia. Można powiedzieć, że Jego Ciało jest jak owoce z drzewa życia. Jest jak, ale to nie to samo...

J.