pytanie 21.12.2015 20:52

mam pytanie odnośnie genealogi Jezusa :

1.

Księga Jeremiasza mówi tak :

28 Czy Jechoniasz jest naczyniem wyrzuconym,
potłuczonym naczyniem, którego nikt nie chce?
Dlaczego wypędzono go i jego potomstwo
i porzucono w kraju, którego nie znają?
29 Ziemio, ziemio, ziemio!
Słuchaj słowa Pańskiego!
30 To mówi Pan:
«Zapiszcie tego człowieka jako pozbawionego potomstwa,
jako męża, który nie zażyje szczęścia w swych dniach,
ponieważ żadnemu z jego potomków11
nie uda się zasiąść na tronie Dawida
ani panować nad Judeą».
(Jr 22,28)

Jechoniasz jest zaś wymieniony w księdze Mateusza(Genealogia). Jak pogodzić te 2 fragmenty ? Z jednej strony Jeremiasz mówi, że potomek Jechoniasza nie zasiądzie na tronie Dawida, a z drugiej strony wg Mateusza potomkiem Jechoniasza jest Jezus , który jest wg wiary Chrześcijańskiej królem Izreala i całego wszechświata. A może chodzi tu po prostu o doczesny,polityczny tron Dawida ?

2.

Dlaczego 2 rodowody z Ewg. Mateusza i Łukasza się różnią ? Słyszałem że rodowód z Ewg. Mateusza jest rodowodem Św. Józefa a w Ewg. Łukasza Maryi. Czy to prawda ? tylko dlaczego w rodowodzie na początku jest napisane w takim razie :

23 Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność miał lat około trzydziestu. Był, jak mniemano, <<synem Józefa>> ... Łk 3,23


Jak Józefa to rodowód chyba Józefa a nie Maryi ... jak to rozwiązać ?

Odpowiedź:

1. Tak to się zazwyczaj tłumaczy, ze chodzi o bezpośrednich potomków i o królestwo Judy

2. Zobacz TUTAJ