Racimir 16.10.2015 16:12

Racimir chce zapytaj co to jest dar języków?? jak sie objawia?? i jak sie objawia Bóg ?? jak wygląda trójca święta ??

Odpowiedź:

1-2. Zobacz TUTAJ

3. W teologii objawienie dzielimy na kosmiczne i historyczne. W objawieniu kosmicznym chodzi o ślady, jakie Bóg zostawił w swoim stworzeniu. Tak jak artysta w obrazie. Objawienie historyczne to wkraczanie Boga w dzieje człowieka. O tym jest cały Stary i Nowy Testament.

4. Bóg jest duchem. Więc nie wygląda. Ale zajrzyj TUTAJ

J.