GC 15.10.2015 18:22

Witam.
1.Dlaczego ksiądz co roku chodzi "po Kolędzie" i święci mieszkanie? Nie wystarczy, że raz pobłogosławi dom i jego mieszkańców?
2.Gdy byłem u Komunii Świętej, ksiądz poświęcił Nowy Testament zanim nam dał egzemplarze Słowa Bożego. Czy Biblia sama w sobie nie jest święta?
3.Św. Piotr w 1 liście rozdział 2 pisał : " bliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, 5 wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 6 To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. 7 Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła - 8 i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. 9 Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, 10 wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali." :

-Dlaczego kobiety nie mogą być kapłankami a mężczyźnie mogą? Według tego wersetu każdy wierzący jest kapłanem - kobieta również.

4.Odłączeni bracia, protestanci nie uznają kultu maryjnego tłumacząc się wersetem "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus''-1 Tm 2:5. Jak można wytłumaczyć kult maryjny na podstawie Słowa Bożego?
5.Dlaczego zakonników i papieża nazywamy ojcem, ojcem świętym? Jezus mówił, że jeden jest Ojciec - w Niebie.
6.Dlaczego ksiądz w konfesjonale ma być naszym pośrednikiem, skoro jest nim Jezus? (1 Tm 2:5).
7.Dlaczego w kościołach jest tyle świętych obrazów, skoro Bóg zabronił ich wytwarzania? 20 rozdział Księgi Wyjścia. To pytanie również dotyczy objawień Jezusa, Maryi i świętych, którzy mówili aby budować sanktuaria ku czci Boga i NMP i malować obrazy (np.Jezu ufam Tobie - św.Siostra Faustyna).

Miałem kryzys wiary, jednak zrozumiałem że istnieje Bóg i, że Jezus jest Synem Bożym, który założył swój Kościół - Kościół Powszechny, Katolicki. Jednak nie umiem odpowiedzieć na powyższe pytania, dlatego postanowiłem zadać tutaj pytanie. Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.

Odpowiedź:

1. Kolęda to inaczej wizyta duszpasterska. Nie chodzi tylko o pobłogosławienie mieszkania, ale spotkanie z jego mieszkańcami.

2. Jest. Błogosławiąc egzemplarz Pisma Świętego ksiądz miał na myśli pewnie użytkowników. To znaczy by czytali owocnie. Warto byłoby osłuchać jak brzmiały słowa modlitwy przy tym błogosławieństwie. Bo one najczęściej najlepiej tłumaczą o co chodzi.

3. W Kościele faktycznie wszyscy są kapłanami. Uczestniczą w tzw kapłaństwie powszechnym. W kapłanstwie hierarchicznym jednak uczestniczą tylko mężczyźni.

4. Zdrowy kult maryjny ma dwa wymiary: prośba skierowana do Maryi, by się za nami wstawiała u Boga oraz, drugi, naśladowanie Maryi w Jej "tak" wobec Boga. Kościół nie czci Maryi jak Boga.

5. Zobacz TUTAJ . W gruncie rzeczy w wezwaniu Jezusa nie chodzi o "nazywanie". Przecież np. do rodzonego ojca jakoś zwracać się trzeba, pokazując tą relację. Możemy słowo "ojciec" zastąpić innym, ale za jakiś czas problem powróci: słowo "ojciec" wyjdzie z użytku, Boga zaczniemy określać tym nowym słowem, a potem znów ktoś będzie miał pretensje, że nie trzymamy się Pisma Świętego. Tak naprawdę we wskazaniu tym Jezusowi chodzi nie o nazywanie, ale traktowanie jak ojca (czy nauczyciela) z którym zawsze wypada się zgadzać. Otóż chrześcijanin nie powinien zgadzać się z takimi "ojcami", którzy stawialiby się ponad Bogiem. Nawet jeśli z jakiegoś względu żywi do nich wieli szacunek. O to tu chodzi.

6. Jezus wiele spraw zlecił do wykonania swoim uczniom. Ot, uczniowie mają nauczać, uczniowie mają chrzcić, uczniowie mają sprawować Eucharystię. Nie robi tego sam Jezus, prawda? Posługuje się ludźmi. Podobnie zlecił Chrystus Kościołowi władze odpuszczania grzechów. Zobacz scenę spotkania uczniów ze Zmartwychwstałym z Jan 20...

7.Zobacz TUTAJ

J.