Gość 12.08.2015 01:07

Dlaczego Bog w Starym Testamencie ukazany jest jako bezlitosny Sedzia itp. ,a w Nowym Testamencie jest Bogiem przebaczajacym, pelnym litosci?

Odpowiedź:

Hmm... To nieprawda. Ludzie, którzy ukuli takie przeciwstawienie chyba nigdy nie czytali Starego Testamentu. I nie bardzo Nowy Testament. Jeśli obraz Boga w Starym i Nowym Testamencie się różnią, to jest to raczej zwyczajne przestawienie akcentów. Chcesz to zobaczyć? Przeczytaj sobie pierwszy rozdział Księgi Izajasza. W tym gwałtownym wystąpieniu Boga przeciw Izraelowi jest strasznie dużo miłości...

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg