Gość58 29.07.2015 10:02

1. Dlaczego kościoły są podzielone na część sacrum i profanum? Myślałem, że przedarcie się zasłony w świątyni (Mt 27,51) oznacza koniec podziału na takie dwie sfery.

2. Czy proroctwa z biblijnych ksiąg np. Daniela czy Izajasza można stosować też do naszych czasów? Czy może miały tylko jedno wypełnienie, w przeszłości odnośnie narodu izraelskiego?
Pytam się, ponieważ na jednym z forów ktoś zastosował proroctwo Daniela 12:11-12 do Eucharystii, tj. że zostanie zniesiona w dniach ostatnich i zostanie sprowadzona do podziemi:

"A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, [upłynie] tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni"

Natomiast w mojej Biblii są przypisy wskazujące na to, że proroctwo te wypełniło się...

Odpowiedź:

1. O czym właściwie mówisz?

2. W Biblii mamy różne proroctwa. Jedne miały się spełnić niebawem po ich wygłoszeniu, inne w dalekiej przyszłości, a jeszcze inne "na końcu czasów". Proroctwo które przytaczasz dotyczy raczej czasów Starego Testamentu. Nawet jeśli jest to też jakas zapowiedź końca czasów, to jednak chodzi w niej o składanie ofiar w świątyni jerozolimskiej, a nie Eucharystię...

J.