Gość 19.05.2015 09:50

Witam
Skoro Bóg jest miłosierny i wszechmocny to dlaczego nie mówi do nas w sposób słyszalny i jednoznaczny skoro go o to poprosimy przez Jezusa. A Jezus przecież powiedział "O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię "

Odpowiedź:

Bóg przemówił do nas w sposób jednoznaczny i słyszalny. Przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Gdyby żądać od Niego, by przemówił jeszcze raz, osobiście, do każdego z nas, gdzie byłaby wiara?Jaką byśmy mieli zasługę płynącą z wiary, zaufania do Boga? Byłby jasny rozkaz i już. A tak, kto nie chce, wierzyć nie musi...

Byłby też daleki od rozumienia obietnicy w ten sposób, że człowiek może teraz sobie wystawiać ile chce Boga na próbę. Bo ma taki kaprys. To chyba jednak nie tak. Miłość i szacunek do Boga każą jednak nie traktować go jak baśniowego dżina z lampy, który ma spełniać rozkazy...

J.

 

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg