Elka 22.03.2015 15:20

Szczęść Boże,mam następujący problem.Córka moja poślubiła Niemca wyznania ewangelickiego,mieszkają w Niemczech. Ponieważ cała rodzina zięcia jest wyznania ewangelickiego,więc praktykują w tym kościele. W tym roku wnuczka przystępuje do konfirmacji.
Będziemy obecni na tym nabożeństwie. Wiem,że istnieją rozbieżności między katolikami i ewangelikami /jestem katoliczką/ w kwestii
pojmowania np. czym jest komunia. Dla katolików to ciało i krew Chrystusa, natomiast dla ewangelików jest to chleb ostatniej wieczerzy.
W związku z tym mam pytanie czy mogę przyjąć opłatek podczas
tego nabożeństwa ?. Jest to ważne ze względu na wnuczkę,nie chciałabym robić jej przykrości. Pojęcie "chleb ostatniej wieczerzy"
chyba nie kłóci się z naszą religią, i czy mogę potraktować to jako opłatek a nie komunię ? Proszę o wyjaśnienie mi tej kwestii.Dziękuję.

Odpowiedź:

Katolik nie powinien przyjmować Komunii w Kościele ewangelickim. Dlatego, ze wedle nauczania naszego Kościoła w Kościołach ewangelickich nie ma prawdziwej Eucharystii. A prawo kanoniczne pozwala w nadzwyczajnych sytuacjach przyjąć katolikowi komunię tylko w tych Kościołach, w których jest wazna Eucharystia - np u prawosławnych czy Kościołach przedchalcedońskich (np. u Ormian czy Koptów)....

J.