xxx 17.03.2015 20:24

Proszę o przekazanie mojego listu AdamowiG (...)

Odpowiedź:

Nie mam jak przekazać.

J.