Gośćfffff 06.02.2015 00:18

Szczęść Boże proszę o odpowiedź na moje pytania i z góry uprzejmie dziękuje za zabrany czas:

1. Czy Odpowiadający zna dużo proroctw świętych dotyczących Polski i jaki ma do nich stosunek taki jakie jak np. zburzenie Warszawy w 1944 jako kara za grzechy na podobieństwo Sodomy.

2. Skąd Tradycja Kościoła zaczerpnęła na temat zbuntowanego anioła który został szatanem.

3. Czy niechodzenie na lekcje religii w latach szkolnych w liceum może być podstawa do nie wydania zaświadczenia o możności bycia chrzestnym.

4.Co miał na myśli Chrystus mówiąc że w przypadku nierządu wolno oddalić żonę.

Odpowiedź:

1. Nie znam prawie żadnych, do żadnego nie przywiązuję większej wagi. Będzie jak Bóg pozwoli i tyle.

2. To temat znany szerzej z apokryfów. Ale to nie tak, że najpierw były apokryfy, potem tradycja. Jest odwrotnie: apokryfy są odzwierciedleniem wiary chrześcijan. Trudno powiedzieć w niektórych wypadkach na ile ortodoksyjnej.

Oczywiście temat ma swoje korzenie w Piśmie Świętym. Np. u Jana czytamy:

"Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma ...". (J8,44)

a u św. Piotra:

"Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał [ich] do ciemnych lochów Tartaru..." 2P 2,4)

Zobacz też TUTAJTUTAJ

3. Tak.

4. Mógł mieć na myśli konkubinat. Czyli oddalenie konkubiny.

J.