Paweł 21.09.2014 13:53

1. Jeśli w niedzielę zwykłą w parafii obchodzi się odpust ku czci świętego (którego wspomnienie przypada w dzień powszedni) i Msza sprawowana jest z formularza ze wspomnienia tego świętego to czy należy też oficjum brewiarzowe odmawiać w tą niedzielę o tym świętym?

I czy w dniu (nie niedziela) w którym faktyczne jest to wspomnienie należy również Msze sprawować wg. formularz o tym świętym czy z formularza dnia powszedniego? a jak z Liturgią Godzin?

2. Jeśli bezpośredni po Mszy następuje procesja Eucharystyczna to wtedy nie udziela się błogosławieństwa i nie stosuje formuły rozesłania, i dopiero po zakończeniu procesji udziela się błogosławieństwa Najświętszym sakramentem i nie ma rozesłania. Prawda?

3. W czasie procesji z darami stoi się czy siedzi?

Odpowiedź:

1. Przenoszenie na niedzielę jest niezgodne z prawem. Odpust powinien być obchodzony ipsa die. Sprawę reguluje konstytucja Pawła VI Indulgentiarum doctrina z 1967 roku. Ta sama konstytucja likwiduje wszystkie odpusty dodatkowe, chyba że jest na to zgoda Stolicy Apostolskiej. Czyli naturalnym jest, że w tym dniu w danej parafii jest formularz odpustowy (obchodzi się jako uroczystość, zatem dwa czytania i Credo). Natomiast w wypadku przenosin na niedzielę Liturgia Godzin z niedzieli, natomiast formularz - jeśli już takowego się używa - odpustowy na sumie, pozostałe Msze z niedzieli.

2. W przypadku procesji eucharystycznej rzeczywiście nie ma błogosławieństwa i rozesłania. Podobnie jest z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

3. Postawa w czasie procesji z darami: Jeśli OWMR potraktować literalnie, w czasie procesji z darami się siedzi.

xwl