ws12 16.02.2014 19:10

Czy Kościół dopuszcza zbawienie osób niewierzących,innego wyznania? Czy jeśli ktoś posiada jakiś grzech ciężki to według Kościoła może zostać zbawiony?2.Moje drugie pytanie dotyczy częstego zarzutu protestantów-Czy księża i osoby konsekrowane są w Kościele katolickim uważane za ważniejszych wiernych,niż pozostali?

Odpowiedź:

1. Kwestię możliwości zbawienia bez chrztu omówiono w specjalnym artykule znajdującym się w dziale "Najczęściej zadawane pytania". Kliknij TUTAJ

W kwestii możliwości zbawienia z grzechem ciężkim Kościół uczy (KKK 1033):

Nie możemy być zjednoczeni z Bogiem, jeśli nie wybieramy w sposób dobrowolny Jego miłości. Nie możemy jednak kochać Boga, jeśli grzeszymy ciężko przeciw Niemu, przeciw naszemu bliźniemu lub przeciw nam samym: "Kto... nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego" (1 J 3, 14 c-15). Nasz Pan ostrzega nas, że zostaniemy od Niego oddzieleni, jeśli nie wyjdziemy naprzeciw ważnym potrzebom ubogich i maluczkich, którzy są Jego braćmi. Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. Ten stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem "piekło".

Warto w tym momencie uprzytomnić, że grzech ciężki to świadome i dobrowolne złamania w ważnej sprawie przykazania Bożego lub kościelnego. Kwestię na ile ktoś popełnia grzech świadomie i dobrowolnie w ocenie możliwości czyjegoś zbawienia zostawmy Bogu.

Po drugie trzeba zauważyć, że grzechy ciężkie, gdy spowiedź jest niemożliwa, gładzi także szczery żal. A na ten człowiek ma czas do ostatniej chwili życia.

2. Co to znaczy "uważane za ważniejsze"? Oczywiście, pozycja człowieka zależy trochę od funkcji, która sprawuje. Także w Kościele. Tyle że u samych podstaw jesteśmy równi. Bo przyjęliśmy ten chrzest, to samo bierzmowanie i przyjmujemy w Eucharystii tego samego Chrystusa.

J.