Gość 15.10.2013 21:14

Szczęść Boże.
Mam takie trzy pytania:
1. Jakie są role w Kościele? Czy każdy ma być apostołem? Z tego co słyszałem to każdy jest powołany do tego by głosić Dobrą Nowinę, ale czy każdy ma być apostołem? Kto to apostoł? Czy to ksiądz? Prezbiter? Jakie role ustanowił w swoim kościele Pan Jezus? Słyszałem w Słowie Bożym coś o biskupach. A czy mają w tym Kościele być też świeccy? Kto to świeccy są. Czy grupka „świeckich” osób może się zebrać i zorganizować sobie Łamanie Chleba? Czy przeznaczony do tego jest i przewodniczy temu tylko i wyłącznie prezbiter? Czy w pierwotnym kościele na Łamaniu Chleba przewodniczącym był apostoł (prezbiter)? A co z konsekracją? Czy Pan Jezus ją ustanowił? Mają być wypowiadane „te słowa konsekracji”? Ma zachodzić przemienienie? Czy Pan Jezus chciał by w Jego Kościele dokonywali jej tylko apostołowie (czy apostoł = prezbiter)? A co z sukcesją apostolską? Nakładanie rąk?
2. Jakim grzechem jest oglądanie pornografii i masturbacja. Czy oglądanie pornografii to cudzołożenie okiem z osobą która na tym filmie jest czyjąś żoną, mężem czy raczej jest to nierząd okiem? A masturbacja – czy to cudzołóstwo czy nierząd (z sobą samym)? Nie mogę jakoś zorientować się, bo w przykazaniach dziesięciu jest mowa „nie cudzołóż” a nie ma „nie dokonuj nierządu”. Ale wiem że gdzieś w Starym Testamencie ogólnie zdaje się że Prawo Boże zakazuje nierządu i że jest to grzech. Jak to z tym jest?
3. Czy to źle że dociekam takich spraw, przemyśliwam je i zadaje takie pytania (szczególnie pierwsze)? Czy może mi zaszkodzić szukanie wiedzy w tym temacie? Czy to grzeszne pytania, powątpiewania o Bogu, Kościele?
Dziękuję
pozdrawiam

Odpowiedź:

1. Apostołowie w sensie ścisłym to 12 tych, których powołał Pan Jezus. Apostołami nazywa się też ewangelizatorów jakichś krain - np. Cyryla i Metodego Apostołami Słowian...

W Kościele mamy trzy stopnie święceń kapłańskich: episkopat (biskupi), prezbiterat (zwykli księża) i diakonat (diakoni).

Do sprawowania Eucharystii (Łamania Chleba) trzeba prezbitera albo biskupa.

Eucharystię ustanowił w Kościele Pan Jezus. Podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy nakazał "to czyńcie na moją pamiątkę"...

2. Piątek przykazanie mówi "nie zabijaj". A nie mówi: nie łam bliźniemu ręki, nie wydłubuj mu oka, nie pluj na niego, nie poniewieraj go słowami.

Siódme z kolei mówi "nie kradnij". Nie ma słowa o oszustwach, niewypłaceniu należnej pensji czy lichwie (skądinąd w Biblii potępianych).

Podobnie jest z szóstym przykazaniem. "Nie cudzołóż" to hasło wywoławcze do całego szeregu zagadnień pokrewnych.

3. Docieknie prawdy nie jest grzechem. Zaszkodzić, owszem, w niektórych wypadkach może. Wtedy gdy człowiek tak szuka, że wynajduje pytania, a nie przykłada się do autentycznego znajdowania odpowiedzi. Wtedy wszystko zaczyna go przerastać...

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg