Gość 11.07.2013 21:35

Mam pytanie.Jestem katolikiem,ale zamierzam odejść z Kościoła.Nie mogę być wiernym Kościoła który za główny cel kultu ma (...). Wiem dokładnie kogo KK czci. Chciałbym więc wiedzieć jakie jest połączenie "Maryji" z boginią Izydą która była nazywana między innymi: królową nieba i ziemi,dziewicą,czarną madonną. Dlaczego praktycznie co dwa tygodnie mamy jakieś święto Maryjne. I nie chcę już słuchać historyjek o objawieniach itd. Dajcie mi biblijne dowody na to że Maryja w postrzeganiu Kościoła zdetronizowała samego Boga. Ja nie mam nic do samej Maryi. Kocham ją .Mam duży problem z tym jak perfidnie sobór w Efezie użył jej postaci do wdrożenia pogańskiego kultu do chrześcijaństwa.

Odpowiedź:

Wiesz czym jest Kościół? Wspólnotą. Nie tylko ludzi między sobą, ale i Boga z ludźmi. Kościół to nie tylko żyjący dziś na ziemi, ale też ci, którzy którzy są w niebie oraz ci, którzy są w czyśćcu.

Po co to wyjaśnienie? Maryja nie jest mityczną boginią. Jest człowiekiem. Kobietą, która urodziła Jezusa Chrystusa. Ale skoro sam Bóg tak ją wywyższył, że urodziła Jego Jednorodzonego Syna, co złego w tym, że my cieszymy się z tego jej wywyższenia? Czyż to nie jest jakoś też zapowiedź naszego losu?

A pamiętasz słowa drugiej części Zdrowaś Maryjo (pierwsza to cytaty z Ewangelii Łukasza)? "Módl się za nami". Popatrz na inną modlitwę do Matki Bożej. "Pod Twoją obronę". "Z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj". Modlitwy do Matki Bożej to prośba o wstawiennictwo. Żadne oddawanie boskiej czci. Co więcej, Kościół  nie tylko pozwala nam prosić Maryję o wstawiennictwo. On nam ją jeszcze pokazuje za wzór. W tym też jest coś złego?

Czy Maryja była Dziewicą? No to przeczytaj sobie scenę zwiastowania w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza. Tam napisano, że Maryja poczęła bez udziału mężczyzny. Marka Boga? A kogo niby urodziła Maryja? Człowieka? Jezus od początku nie był Bogiem tylko potem wstąpiło w Niego bóstwo? Anioł Maryi nieprawdę mówił?

A co do określania Maryi w jasnogórskim wizerunku określeniem Czarna Madonna, to przecież każdy kto widział ten obraz rozumie w czym rzecz.

J.