Gość 05.07.2013 22:34

Dla czego chrześcijańskie obiekty to modłów nazywają się „świątyniami”, skoro w Dz 17,24 jest takie coś?

Odpowiedź:

Bóg nie mieszka w świątyniach pogańskich, prawda. W chrześcijańskich, jeśli tylko jest w nich tabernakulum z Najświętszym Sakramentem - jak najbardziej.

J.