Gość 06.04.2013 22:13

JAk Kościół wypowiada się w kwestiach związanych z synchronizacją półkól mózgowych i wpadania w stan alfa dla lepszego i szybszego uczenia się? Mam jeszcze pytanie o Dr. Hasai Aliev i jego metoda "Klucz do Siebie", który mówi o samokontroli stanu zdrowia i projektowaniu siebie na przyszłość?

Odpowiedź:

Kościół chyba nigdy nie wypowiada się na temat jakichś konkretnych metod terapii, psychoterapii itd. Wskazuje ogólnie na pewne niebezpieczeństwa. Odpowiadający jest zdania, że eksperymentowanie na swoim mózgu przez wprowadzanie się w jakieś "stany umysłu" zawsze jest niebezpieczne. Niebezpieczne też zawsze jest magiczne podejście do rzeczywistości. Choćby było opakowane pozorami naukowości...

J.