Gość11 20.02.2013 22:14

Szczęść Boże!
Proszę o pomoc w zrozumieniu dwóch perykop z Pisma Świętego.
Pierwsza pochodzi z Ewangelii wg św. Marka i mówi o nieurodzajnym drzewie figowym -Mk 11, 12 - 14. Dlaczego Pan Jezus "zniszczył" drzewo, choć nie był to czas na owoce?
Kolejne wersety pochodzą z Ewangelii wg św. Łukasza 16, 1 - 13. Wydaje się, że Pan Jezus pochwala w nim spryt, przebiegłość nawet za cenę uczciwości i sprawiedliwości.
Dziękuję z góry Odpowiadającemu za wyjaśnienia. Z Bogiem

Odpowiedź:

Historia z drzewem figowym przerwana jest w Ewangelii Marka wypędzeniem przekupniów ze świątyni. Drzewo jest symbolem nieprzynoszącego owoców Izraela... Nie chodzi więc tu drzewo, ale Izraela.

W drugim tekście, przypowieści o nieuczciwym zarządcy, nie chodzi o pochwałę nieuczciwości, ale roztropności. Rządca sprytnie poradził sobie w zaistniałej sytuacji. To wskazanie dla chrześcijan, że powinni się uczyć roztropnego gospodarowanie pieniądzem od "synów tego świata". Z kontekstu (następne wiersze) wynika, że chodzi o to, ze chrześcijanie potrafią się przywiązywać do pieniądza nie bacząc na to, ze ma być tylko środkiem dla ważniejszych celów i - ostatecznie - osiągnięcia życia wiecznego.

J.