Poszukujący 16.02.2013 22:17

Jak spowiadać się z nieczystych myśli? Jeśli je przywoływałem itp. ale nie umiem podać ilości ile razy, to jak to wyznać kapłanowi?

Odpowiedź:

Mów o nieczystych myślach i określ liczbę mniej więcej. To znaczy np. "codziennie wiele razy prze osiem dni"

J.