anulka 03.07.2012 18:55

Która część mszy świętej jest najważniejsza?

Odpowiedź:

Eucharystia w całości jest ważna. Od początku do końca. Można chyba co najwyżej powiedzieć, że najbardziej doniosłym, niesamowitym  jej momentem będzie przeistoczenie czy moment Komunii... W pierwszym Bóg staje się Chlebem, w drugim Wszechmocny Stwórca jednoczy się ze swoim stworzeniem...

J.