Ktoś 04.06.2012 20:19

Zakony i Zgromadzenia mają różne skróty. Wiadomo: Wizytki, Klaryski, Urszulanki, Niepokalanki itp. A jakiego skrótu używają Siostry ze Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi?

Odpowiedź:

Wedle Wikipedii to skrót ZSNM :)

J.