renia649 01.06.2012 09:47

Witam, jestem w dziewiątym miesiącu ciązy i czekam na narodziny dziecka. Już teraz myśle o Chrzcie Świętym dla mojego dziecka. Chciała bym aby matką chrzestną została moja siostra ale nie wiem czy jest to możliwe, ponieważ jest panną samotnie wychowującą dziecko, żyje samotnie, uczęszcza do kościoła i wierzę, że będzie w stanie pomóc miwychować dziecko w wierze kościoła. A co do chrzestnego to chciała bym się dowiedzieć czy może zostać osoba która jest po ślubie kościelnym i cywilnym ale ma rozwód (bo mie sie wydaje ,że nie). Czekam
i z góry dziękuję za odpowiedź

Odpowiedź:

Prawo kanoniczne stawia chrzestnym następujące wymagania:

Kanon 874

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Tyle prawo. Co do siostry nie powinno być  większych zastrzeżeń. Bycie samotną matkę nie jest trwaniem w grzechu. Ale kandydat na chrzestnego raczej nie powinien być rozwiedziony. Zwłaszcza nie powinien być w kolejnym związku z kimś innym...

J.