Gość 02.05.2012 19:09

Przepraszam, jeśli kwestia którą poruszę, już gdzieś była poruszana.
Próbowałam znaleźć, ale za dużo tu pytań bym była w stanie wszystko przejrzeć.
A moje pytanie dotyczy stworzenia i doskonałości stworzonego przez Boga świata. Rozumiem, że cierpienie musi ludziom towarzyszyć przez całe życie, jako konsekwencja grzechu pierworodnego. Ale chodzi o zwierzęta. Bóg stwarzając zwierzęta (choć nie grzeszą, bo nie mają wolnej woli), skazał wiele z nich na cierpienie - mam tu na myśli stworzenie drapieżników i roślinożerców. Przecież pożerane żywcem stworzenie przez drapieżnika nic nie zawiniło, a jest z założenia prawidłowością by drapieżnik pożerał ofiarę. Trochę nie mogę pojąć okrucieństwa przyrody.
Nie chcę tu podważać dobroci Boga, ale to pytanie nurtuje mnie i nie chcę by ta kwestia powodowała moje osłabienie wiary.

Odpowiedź:

Wedle św. Pawła grzech człowieka spowodował, że także cały świat potrzebuje teraz odkupienia. Tak napisał w Liście do Rzymian (8, 20nn). Ze względu na człowieka, na grzech człowieka, stworzenie zostało poddane marności. Niekoniecznie znaczy to, że stało sie tak po grzechu człowieka, ale ze względu na grzech człowieka. Bóg znał przyszłość i wiedział, ze człowiek zgrzeszy...

J.