Jakub 02.05.2012 16:21

1. Czy wiemy jak wyglądało Pismo Święte za czasów Jezusa? Czy doborem ksiąg bardziej przypominało obecną Torę czy Stary Testament?

2. Pewien problem przy lekturze Nowego Testamentu nastręcza mi nieznajomość geografii, kultury i sytuacji politycznej Palestyny za czasów Jezusa. Czy zna Pan może jakąś wiarygodną książkę/stronę z której można się tego wszystkiego dowiedzieć?

Odpowiedź:

1. W czasach Jezusa kanon Starego Testamentu dopiero się kształtował. Ale wątpliwości dotyczyły raczej ksiąg mądrościowych (tzw Pism). Torę i Proroków (nieco inaczej rozumianych niż dziś) raczej już uznawano za pisma święte. Natomiast niekoniecznie uznawano za takowe wszystkie księgi mądrościowe. Na pewno jednak istniały też różnice w pojmowaniu Pisma Świętego w zależności od stronnictwa, do którego ktoś należał. Saduceusze zasadniczo przyjmowali tylko Torę...

Więcej znajdziesz TUTAJ

2. Książek na ten temat jest całe mnóstwo. Może Atlas Biblijny? Zobacz TUTAJ.

Zazwyczaj tego rodzaju pozycja zawierają nie tylko mapy, ale i historię czasów biblijnych, opisy zwyczajów itd...

J.