Ada... 03.03.2012 14:48

Czy oglądanie programów z Kubą Wojewódzkim (np. ,,Kuba Wojewódzki" bądź ,,X-FACTOR") i Nergalem (,,The Voice of poland") jest czymś złym?Czy muszę się z tego spowiadać?

I czy np. jeśli widzę, że chłopcy rok starsi ode mnie wlewają wodę do butów znajomej lub robią tego typu rzeczy,a ja to widzę i nic nie robię to czy robię źle i czy muszę się z tego spowiadać?

Odpowiedź:

1. Całe dobro czy zło korzystania z telewizji nie wynika z tego, czy ktoś ogląda taki czy inny program (oczywiście mowa tu o zwykłych programach, nie np. pornografii), ale z tego, w jaki sposób go kształtują. Dlatego nie sposób powiedzieć: oglądanie tych programów to grzech, oglądanie tych programów to nie grzech. To byłoby zbyt duże uproszczenie. Bardzo wiele zależy od człowieka, który te programy ogląda. Jeden jest  stanie sensownie je ocenić, drugi podchodzi do nich bezkrytycznie. Jednego złe programy zdemoralizują mniej, drugiego bardziej. Na pewno jednak rozmiłowanie w takich czy innych programach świadczy o człowieku. Pokazuje, jakie są jego faktyczne upodobania...

2. Odpowiadający nie uznałby milczenia wobec tego typu "kawałów" za grzech ciężki...

J.