lakie 05.02.2012 20:40

W świetle odpowiedzi na poniższe pytanie można wywnioskować, że Jezus nie był chrześcijaninem. Prawda?

Ile lat miał Pan Jezus kiedy przyjął chrzest?
Odpowiedź:

(...)

Warto dodać: chrzest Jezusa był rytualnym obmyciem, nie sakramentem. Chrzest, który dziś przyjmujemy jest włączeniem śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Jego chrzest w Jordanie siła rzeczy takim znakiem nie był. No i nie był udzielany w imię Trójcy..

Odpowiedź:

Jezus został ochrzczony swoją śmiercią...

Jest o tym mowa np. w Ewangelii Marka. Przywołajmy scenę z synami Zebedeusza (Mk 10,35-40):

Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie.. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało przygotowane.

Albo w Ewangelii Łukasza (Łk 12,50):

Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.

J.