klucznik3 08.02.2011 00:21

Szczęść Boże

Dante napisał pod koniec średniowiecza wspaniałe dzieło - "Boską Komedię". Kościół poparł ją, uważając ją za kwintesencję średniowiecznej teologii, kultury, historii i sztuki. Czy więc to prawda, że uznajemy my katolicy i Kościół, że w kręgach piekielnych przebywa Brutus, Judasz, Juliusz Cezar, Poncjusz Piłat, Arystoteles, Homer, Brunetto Latini ?

Bóg zapłać za odpowiedź

Odpowiedź:

Kościół o nikim nie orzeka, ze został potępiony. A jeśli to dzieło uznano za ciekawe, to Kościół uznał za ciekawe, to byłby to raczej przyczynek do dyskusji nad tym, o ile ludzie średniowiecza mieli bardziej otwarte umysłu niż współcześni. Umieli rozróżnić między traktatem teologicznym a literacką fikcją...

J.