STOKROTKA:) 01.08.2010 10:55

Chciałabym zapytać czy siostry zakonne mają ścisły zakaz malowania się? Chodzi mi głównie o zgromadzenia bezhabitowe.

Odpowiedź:

Takie kwestie regulują pewnie wewnętrzne zasady, obowiązujące w konkretnym zgromadzeniu czy instytucie...

J.