Poszukiwacz 11.05.2010 15:38

Zadam kilka pytań na które nie znam odpowiedzi...
1.Czemu obrzezanie było znakiem przymierza z Bogiem?

2.Dlaczego W starym testamencie ludzie nieobrzezani byli uważani za gorszych a w nowych o obrzezanych mówiono źle?
W starym jest tego dużo ,w nowym tylko jeden taki tekst...
Nie chce mi się go szukać ale było coś w stylu:
Strzeż się przed tymi obrzezanymi...

3.Czemu jeśli u żydów obrzezanie jest konieczne ,a u nas nie?

4.I czemu osoba ze zgniecionymi jądrami nie może być u pana?
To było w powtórzonym prawie przez Mojżesza...

Odpowiedź:

1. Wyjaśnia to Księga Rodzaju

A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny, chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy Mną a tobą i dać ci niezmiernie liczne potomstwo. Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem.

Potem Bóg rzekł do Abrahama: Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną.  Przymierze, które będziecie zachowywali między Mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani; . będziecie obrzezywali ciało napletka na znak przymierza waszego ze Mną.  Z pokolenia w pokolenie każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane - sługa urodzony w waszym domu lub nabyty za pieniądze - każdy obcy, który nie jest potomkiem twoim -  ma być obrzezany; obrzezany ma być sługa urodzony w domu twoim lub nabyty za pieniądze. Przymierze moje, przymierze obrzezania, będzie przymierzem na zawsze. Nieobrzezany, czyli mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napletka, taki człowiek niechaj będzie usunięty ze społeczności twojej; zerwał on bowiem przymierze ze Mną. (Rdz 17, 1-14)

Dlaczego Bóg wybrał właśnie taki znak? Trudno powiedzieć.

2. Nieobrzezani zrywali z Bogiem przymierze. Tak wynika z powyższego tekstu. Byli więc traktowani jak odstepcy od wiary, jako ci, którzy zerwali przymierzez Bogiem...

3. Pan Jezus przyniósł nowe prawo, w którym "ani obrzezanie ani nieobrzezanie nic nie znaczy, tylko Nowy Człowiek"...

4. Chodziło pewnie o wymagania stawiane w Starym Testamencie kapłanom (Kpł 21, 20)... Chodziło o to, żeby przez wzgląd na ułomność kapłana nie lekceważono Boga, ktremu składa on ofiarę. Powaga funkcji wymaga, by nie wypełniał jej człowiek ułomny, człowiek który budziłby smiech czy politowanie...

J.