Małgośka 06.02.2010 21:20

Gdzie znajdę rysunki ubrań kobiet i mężczyzn żyjących w czasach Jezusa a także rysunek mebli używanych do siedzenia (leżenia?) w czasie uczty przy stole?
Proszę o wsparcie:)a

Odpowiedź:

Odpowiadający nie zna takiej strony internetowej.

J.