pytanie 24.01.2010 11:19

Szczęść Boże
Jaki rodzaj czynności jest niewłaściwy przy niedzieli? Czy są to jedynie ciężkie prace fizyczne, prace zarobkowe, czy również takie czynności jak np. wyrzucenie śmieci, podlewanie kwiatków czy obcinanie paznokci?
Dziękuje za odpowiedź
Z Panem Bogiem

Odpowiedź:

W KKK 2185 czytamy:

"W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni powinni powstrzymać się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości właściwej dniowi Pańskiemu, pełnieniu uczynków miłosierdzia i koniecznemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu. Obowiązki rodzinne lub ważne zadania społeczne stanowią słuszne usprawiedliwienie niewypełnienia nakazu odpoczynku niedzielnego. Wierni powinni jednak czuwać, by uzasadnione powody nie doprowadziły do nawyków niekorzystnych dla czci Boga, życia rodzinnego oraz zdrowia.

Umiłowanie prawdy szuka czasu wolnego, a potrzeba miłości podejmuje uzasadnioną pracę"

Podlanie kwiatków i obcięcie paznokci na pewno nie przeszkadzają w świętowaniu. Wyrzucenie śmieci zasadniczo też.

J.