Paweł 11.01.2010 19:37

Jaka jest najcięższa najdłuższa pokuta którą może udzielić kapłan po spowiedzi?

Odpowiedź:

Nie ma w naszych wiekach jakiegoś "podręcznika z pokutami", więc trudno na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno spowiednik powinien nakładać pokutę z roztropnością...

J.