rob 04.08.2009 21:31

Czy jest grzechem nie uznawanie nie których fragmentów pisma św. za natchnione słowo Boga. tylko jako wymysł człowieka.

Odpowiedź:

Pismo Święte ma dwóch autorów: Boga i człowieka. Bóg natchnął człowieka do napisania i pozwolił napisać tekst, który wyraża Jego myśl. Ale jest on pisany przez ludzi swojej epoki, z wszystkimi tego konsekwencjami. Siłą rzeczy prezentuje wiedzę i kulturę epoki, w której powstawał. Np. poglądy na budowę świata, powstanie człowieka, nawiązuje do znanych w tamtej epoce wydarzeń czy mitów.

Czytając Biblię trzeba o tym pamiętać. I nie traktować Biblii jak podręcznika historii czy biologii, ale jako podręcznik wiary....

Czy nieuznawanie za natchnione fragmentów Pisma Świętego jest grzechem.... Zamiast szukać odpowiedzi na to pytanie warto chyba poszukać odpowiedzi na pytanie, jak rozumieć fragmenty, o których myślisz. Najczęściej jest tak, że ludzie gorszą się jakąś historią nie zauważając, że jest wpisana w realia swojej epoki. Np. zasada "oko za oko, ząb za ząb" to próba złagodzenia niczym niehamowanej zemsty pokrzywdzonych, ucywilizowania jej, a nie nakaz odpłacania złoczyńcom...

J.