Daniel86 12.06.2009 16:02

Witam. Ostatnio nurtują mnie dwa pytania.
1. Jaki jest stosunek Kościoła katolickiego do związków osób niepełnosprawnych intelektualnie? Czy Kościół dopuściłby do ślubu i założenia rodziny przez takie osoby? Słyszałem coś, że prawo tego zabrania z powodu przekazywania złych genów dzieciom takich par.

2. Czy osoba, która zmieniła religie lub nawet przeszła na ateizm z powodu choroby psychicznej, psychomanipulacji innych ludzi lub z powodu niepełnosprawności intelektualnej może zostać zbawiona? Przecież można powiedzieć o braku świadomości takiej osoby, a przecież świadomość i wolna wola jest głównym warunkiem grzechu.

Odpowiedź:

1. Jeśli niepełnosprawność nie wyklucza zdolności do podjęcia ważnych obowiązków małżeńskich, to nie jest przeszkodą do zawarcia małżeństwa.

2. Za każdy zły czyn człowiek odpowiada w takim stopniu, w jakim jest to czyn świadomy i dobrowolny.

J.