katecheta z 08.11.2008 10:06

witam
Pytanie od uczniów
1.Czy jeżeli ksiądz pójdzie z kobietą do łóżka to czy zaraz po wszystkim (czyli po cudzołóstwie) może ją wyspowiadać i udzielić jej rozgrzeszenia z grzechu cudzołóstwa który przed chwilą popełniła? Czy są jakieś przeszkody uniemożliwiające to. Lub w przypadku dwóch kapłanów którzy wspólnie razem popełniają jakiś grzech z tą myślą że zaraz po wszystkim nawzajem udzielą sobie spowiedzi i rozgrzeszenia?
2. Czy taki prawdziwy kibic wręcz fanatyk swojego klubu nie ociera się o grzech bałwochwalstwa? Sami oni wrezszczą że ich klub to ich wiara i są za niego w stanie oddać życie.
pozdrawiam
katecheta Z

Odpowiedź:

Kapłan nie może rozgrzeszyć wspólnika grzechu przeciwko 6 przykazaniu. Kanon 977 KPK stanowi, ze takie rozgrzeszenie, poza niebezpieczeństwem śmierci, jest nieważne. Z kolei kanon Kan. 1378 § 1. stanowi: Kapłan, który działa wbrew przepisowi kan. 977, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej.

2. Jeśłi kibic stawia swój klub ponad Boga, to jest to bałwochwalstwo.

J.