CPU 04.09.2008 18:02

1.Mam takie pytanie związane z fragmentem jaki usłyszałem podczas Mszy. Chodzi o to że o ile się nie mylę Św. Piotr powiedział do Pana Jezusa że mu się nic nie stanie że Ojciec w niebie go ochroni. Na to Pan Jezus mu rzekł „precz szatanie” i chodziło o to żeby nie dążyć do tego co ludzkie. Tu mam pytanie co to oznacza że np. źle robie i jestem zły np. jeśli dążę do tego żeby kupić sobie nowy samochód, np. to że lubię rzeczy, np. że lubię swój komputer??? Czy można dążyć do pewnych rzeczy jaki opisałem powyżej i lubić te rzeczy?

2.Jeśli się spowiadałem i na następny dzień w kościele nie przyjąłem Komunii Św. To popełniłem grzech? Chodzi o to że jestem skrupulantem i choć się spowiadam nie przyjmuje Komunii bo boję się że może już popełniłem grzech.

3.Jest taka fajna strona rozrywkowa i pod niektórymi artykułami autor, zamiast zamieszczać np. emotikony (takie obrazki, kuleczki o śmiejącej się np. buzi) właśnie śmiejącej się buzi, umieszcza buzie takiego śmiejącego się jakby złośliwie diabełka. Jest tam też wiele humorystycznych filmików i jeden z nich chyba obrażał Pana Jezusa, choć nie oglądałem go. Czy takie artykuły zwykłe pod którymi są umieszczone takie emotikony mogę czytać i czy inne filmiki mogę oglądać. Jest tam też np. sprośny humor, tego nie czytam, ale inne dobre rzeczy rzeczy czytam.

Odpowiedź:

Nie bardzo rozumiem, jaki jest związek przytoczonego przez Ciebie fragmentu Pisma Świętego z Twoim dylematem. Ale może po kolei. Najpierw przytoczmy interesujący Cię fragment Ewangelii (Mt 16, 21-23)...

"Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie".

Dlaczego Jezus zgromił swojego ucznia? Piotr nie rozumiał Jezusa. Miał swoje własne, zaczerpnięte z wierzeń jemu współczesnych wyobrażenie o Mesjaszu. Żydzi spodziewali się Mesjasza - Króla. Myśleli, ze przepędzi on Rzymian i nastanie wspaniałe królestwo Izraela. Nawet po zmartwychwstaniu Go o to pytali. Jezus zaś wskazuje inną drogę dla Mesjasza - zapowiada swoje odrzucenie i śmierć. Jeśli Jezus mówi do Piotra "szatanie" to być może dlatego, że powtarza on jedną z pokus ze sceny kuszenia na pustyni. Jezus nie oddał wtedy pokłonu szatanowi, który obiecał mu wszystkie królestwa świata. Powiedział, że trzeba się kłaniać tylko Bogu. A kłaniać się Bogu to wypełnić Jego, nie swoją wolę... Zaś wolą Bożą było, by Mesjasz cierpiał i był odrzucony....

Czy możesz chcieć samochodu czy lubić swój komputer? Jeśli pragnąc samochodu czy nowego komputera nie chcesz łamać żadnego z przykazań, to nic w tym złego. Musisz tylko uważać, byś nie stawiał ich ponad Boga czy jakieś inne ważne swoje obowiązki. Np. kiedyś - utrzymanie rodziny...

2. Nieprzyjęcie komunii nie jest grzechem. Jeśli ktoś nie popełnił jakiegoś grzechu ciężkiego, ciągle może przystępować do Komunii.

3. Grzechem jest tylko to, co jest złe. Trudno zła się się dopatrzyć w śmiesznym obrazku.

J.