Adam 08.03.2007 08:50

Czy Ci którzy żyli przed Chrystusem Zostali zbawieni?

Odpowiedź:

Kościół zna prawdę o zstąpieniu Jezusa do piekieł (szeolu, otchłani). W stanie tym przebywali ci sprawiedliwi, którzy żyli przed Jezusem. Nie mogli osiągnąć zbawienia, życia wiecznego, bez Jego zbawczej śmierci (np. Abraham, Mojżesz, prorocy). jezus zstępując do piekieł dał im życie wieczne.

Więcej znajdziesz TUTAJ czy TUTAJ

J.