H. 01.12.2006 18:19

Do jakiego wieku zalicza się młodzież? Jeżeli jest Światowy Dzień Młodzieży (wiem, że właściwie mogą przyjechać osoby w różnym wieku, ale chodzi mi tutaj o konkretną rzecz) to do jakiego wieku uznaje się młodzież? Do 25? Do 30? Do ilu?

Odpowiedź:

Kościół nie wyznacza w tym względzie ostrej granicy :)

J.