Volver 01.11.2006 21:30

Czy istnieje grzech zaniechania? Jakie zachowania kwalifikuja sie do tego typu grzechów?

Odpowiedź:

Tak. Mówimy także o grzechach zaniedbania. Tego typu grzechem może być np. nieudzielenie pomocy potrzebującemu czy brak aleznego zainteresowania własną rodziną. Jest nim także zaniedbanie pójścia na niedzielną Mszę...

J.