kwiatek polny 09.08.2006 15:24

Dręczy mnie takie pytanie:
Żydzi są narodem wybranym przez Boga... to im Bóg objawiał Siebie przez długie wieki....To oni dostali proroków którzy zapowiadali Mesjasza- dokładnie wiedzieli jakie będą znaki Jego nadejścia, znaki których On dokona, jaka będzie Jego droga...-studiowali to wszystko w Piśmie. I Gdy Jezus przyszedł to wszystko się wypełniało na ich oczach.... Jak wobec tego to sie stało że Żydzi nie uznali w Jezusie Mesjasza? Przecież to oni najlepiej wiedzieli na kogo czekają... a jeśli Go nie rozpoznali to czy to nie jest poważny argument przeciwko chrześcijaństwu?

Odpowiedź:

Cześć Żydów przyjęła Chrystusa. Żydami byli przecież Apostołowie i inni pierwsi uczniowie Jezusa. Tyle że ich zaczęto nazywać chrześcijanami. a że dzięki ich działalności wieść o Jezusie dotarła i do pogan, stąd wrażenie, że Żydzi jako całość Jezusa nie przyjęli...

Kadrynał Jean-Marie Lustiger, który będąc wyznania mojżeszowego w wieku 14 lat przyjął chrzest, miał na zarzut, że przestał być Żydem powiedzieć: "Jestem Żydem. Ja tylko uwierzyłem prorokom"...

J.