Celestyn z Grudziądza 12.07.2006 12:11

Witam !

W Częstochowie W homilii ks.abp Głódź użył słów oścień życia, jak je rozumieć, także oścień śmierci

Odpowiedź:

W słowniku języka polskiego napisano, że "oścień" to "prymitywne narzędzie w postaci ostrych widełek osadzonych na drewnianym trzonku, służące do połowu ryb". Zwrot "oścień śmierci" oznacza więc skuteczność śmierci, jej realną obecność w świecie. Co oznacza oścień życia tego odpowiadajacy nie wie. Być może wynikało to z kontekstu...

J.