TOMASZ 12.06.2006 11:45

Jaki jest stosunek Kościoła Katolickiego do genealogii?
Chodzi mi szczególnie o amatorskie poszukiwania przodków?

Odpowiedź:

Kościół nie ma do tej sprawy żadnego stosunku. Bo i niby dlaczego miałby mieć? Przecież poszukiwanie swoich przodków nie wiążę się z wiarą, a i trudno uważać ją za problem moralny...

J.