Michał 02.06.2006 16:37

W jakim wieku księża (nie biskupi) przechodzą na emeyturę? Czy pierwszeństwo mają przepisy prawa kościelnego czy państwowego?

Odpowiedź:

Wiek emerytalny księży zależy od prawodawstwa danej diecezji....

J.