Ania 29.11.2005 22:42

Gdzie w Bibili jest przedstawiony opis Boga

Odpowiedź:

Nie ma w Biblii opisu Boga, a jednocześnie cała Biblia jest jego opisem. Bo cała pokazuje kim jest, jak działa, jakie ma cechy... Każdy tekst jakoś Go nam pokazuje... To wszystko składa się na katechizmową, czasem nieco uproszczoną całość...

J.