Daniel 08.11.2005 12:06

Mam nietypowe zapytanie. Biblia jest księgą która zawiera wiele prawd na temat stosunków Boga i człowieka.W księdze rodzaju przy stwarzaniu człowieka dowiadujemy się iż powstał z prochu lecz kobieta powstała podczas głebokiego snu Adama gdy Bóg wyciągnoł jedno z jego rzeber...
"Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber*, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, 23 mężczyzna powiedział:
«Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała!
Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta»*.

Dlaczeko przy stworzeniu niewiasty pogrążył Adama w głębokim śnie i jakie prawdy z tego wypływają???

ps.prosiłbym o szybka odp.

Odpowiedź:

Głęboki sen w Rdz 15 12 stanowi preludium do Bożej interwencji. W przytoczonym przez Ciebie tekście pewnie jest podobnie. Ale nie trzeba się w tym dopatrywać aż tak głębokich treści. Może po prostu chodziło tylko o pokazanie, że Bóg nie chciał sprawić Adamowi bólu swoją "operacją"...

J.