Psalm 13 04.11.2005 21:29

Shalom. Jak można rozumieć Psalm 13 ?

Odpowiedź:

Psalm 13 to - zgodnie z tytułem nadanym mu w Biblii Tysiąclecia - skarga człowieka będącego w długotrwałym ucisku...

J.