Armiger 01.11.2005 15:06

Często można spotkać obraz Baranka razem z chorągwią: czerwony krzyż na białym tle. Wiem, że taki symbol przypisuje się św. Jerzemu. Co on oznacza?

Odpowiedź:

Chorągiew baranka to symbol jego zmartwychwstania...

J.