karolina 09.08.2005 23:53

czy istnieją jakieś odpusty związane z modlitwą brewiarzową?

Odpowiedź:

W zasadzie nie. W zasadzie, gdyż odpust związany jest z dwoma modlitwami zawartymi w Liturgii Godzin. Na stronie:

http://www.archidiecezja.lodz.pl/czytelni/odpusty.html

gdzie znajduje się wykaz odpustów napisano między innymi:

Odmówienie modlitwy: Panie, Boże wszechmogący... (Liturgia Godzin: poniedziałek, II tydzień, Jutrznia) - odpust cząstkowy (...)

Odmówienie modlitwy: Nawiedź ten dom (Liturgia Godzin: Kompleta po Nieszporach uroczystości) - odpust cząstkowy.


J.