Janek 08.08.2005 21:23

Jakie jest zdanie Kościoła Katolickiego w sprawie tzw. "świeckich egzorcystów". Proszę o odpowiedź, linka, za który z góry serdecznie dziękuję!

Odpowiedź:

Kościół uważa, że egzorcyzmować mogą tylko biskupi i wyznaczeni przez nich kapłani. Na pewno nigdy nie powinien tego robić człowiek świecki, aby się nie zdarzyło to, o czym wspomniano w Dziejach Apostolskich (19, 13-16)

"Ale i niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad opętanymi przez złego ducha. Zaklinam was przez Pana Jezusa, którego głosi Paweł - mówili. Czyniło to siedmiu synów niejakiego Skewasa, arcykapłana żydowskiego. Zły duch odpowiedział im: Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni? I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił wszystkich i pobił tak, że nadzy i poranieni uciekli z owego domu".

J.