Malina 01.08.2005 18:55

Jak będą wyglądały ciała zmarłych po zmartwychwstaniu?

Odpowiedź:

Jedyne co na ten temat wiemy to to, co możemy powiedzieć o ciele zmartwychwstłego Jezusa. Trochę też napisał św. Paweł w 15 rozdziale 1 listu do Koryntian...

J.